Za krožno gospodarstvo smo pridobili 799.980 evrov

Na Mestni občini Novo mesto smo bili s projektom za nadaljevanje razvoja krožnega gospodarstva v lokalnem okolju NovIKroG uspešni na razpisu za sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter smo prejeli sredstva v višini 799.980 evrov. S tem smo si s partnerji projekta zagotovili celotno financiranje upravičenih stroškov dveletnega projekta, kar bo omogočilo nov zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank v lokalnem prostoru. Projekt zajema analizo stanja v lokalni skupnosti in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, razvoj kompetenc krožnega javnega naročanja in vzpostavitev inovativnega centra za krožno gospodarstvo.

Kot je povedal vodja razvojno projektne pisarne na naši občini Peter Geršič, projekt v svojem bistvu naslavlja vprašanje zapiranja snovnih lokalnih zank. »To poenostavljeno pomeni, da iščemo priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. Pri tem bomo usmerjeni v danosti našega okolja ter priložnosti našega gospodarstva, sklepamo, da bo področje lesa eno od možnih, morda tudi steklo, tekstil ali pa kakšne druge inovativne storitve. Načrtujemo, da bomo naslednje leto v procese vključili tudi gospodarstvo, morda ravno hitra inovativna podjetja, ki bodo na tem področju videla novo priložnost,« je še dodal Geršič.

Ob tem bo v okviru Razvojnega centra Novo mesto vzpostavljen krožni inovativni center, ki bo povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva, lokalne samouprave kot stičišče skupne vizije krožnega življenja. Krožni inovativni center bo usmerjen tako v pomoč gospodarstvu kot tudi javnim ustanovam, z namenom prenesti čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja na sosednje oziroma zainteresirane občine. Cilj projekta je, da pripeljejo krožno gospodarstvo od teorije k praksi, kar pomeni v konkretna krožna oziroma zelena javna naročila.

V projektu sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške ter kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto.

Koncept krožnega gospodarstva in krožnega ravnanja z viri je s strani Evropske unije identificiran kot eden ključnih elementov spopadanja s klimatskimi spremembami in izzivom ohranjanja zdravega življenjskega okolja, kar je eden strateških ciljev Mestne občine Novo mesto, saj že nekaj let intenzivno razvijamo trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Ob področjih, kot so trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, v zadnjem času v Novem mestu razvijamo tudi zelene usmeritve, ki nosijo skupno sporočilo krožnega in trajnostnega razumevanja ravnanja s surovinami in odpadki. Po tem, ko smo na občini v letu 2021 z občinskimi javnimi zavodi v Novem mestu uspešno izpeljali skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz embalaže KEMSO (tetrapak), smo aktivnosti nadaljevali s preučevanjem možnosti nadaljnjega razvoja krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti preko projekta CircLocal. Rezultat je bil projektni predlog NovIKroG, ki bo z uspešno pridobljenimi sredstvi v naslednjih dveh letih omogočil nadaljevanje razvoja koncepta krožnega gospodarstva tako v novomeški kot sosednjih občinah.

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več