Vabilo za sodelovanje pri pilotnem projektu

Ministrstvo za javno upravo bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in organizacijo OECD v letošnjem letu izvedlo več pilotnih projektov na temo različnih oblik sodelovanja naročnikov in krovnih organizacij pri javnem naročanju.

V kolikor ste zainteresirani, bodo v nadaljevanju za naročnike organizirali virtualno srečanje s predstavniki GZS in OECD, da bi se pogovorili o interesu za sodelovanje v pilotnem projektu in načinih izvajanja. Vaš interes za sodelovanje oz. morebitna vprašanja lahko naslovite na gp.mju@gov.si.

Eden izmed pilotnih projektov bo obsegal izvedbo javnega naročila nakupa živil pri izbranih naročnikih z uporabo aplikacije Katalog živil (https://www.katalogzivil.si/), ki so jo razvili na GZS in olajšuje javno naročanje ekoloških živil. V okviru pilotnega projekta bo OECD v sodelovanju z GZS sodelujočim naročnikom zagotovil tehnično podporo pri izvajanju sodelovalnih pristopov z izmenjavo dobrih mednarodnih praks in strokovnega znanja. Tehnična podpora bo predvidoma trajala več mesecev. Odvisno od časovnega okvira zadevnega postopka javnega naročanja bo zajemala celoten cikel javnega naročanja, kolikor bo to mogoče, vsekakor pa pripravljalno fazo postopka javnega naročanja, kar je lahko zanimivo tudi za naročnike, ki v danem trenutku morda že imate sklenjeno pogodbo in izvedbe novega naročila v celoti ne načrtujete, ga boste pa izvedli v prihodnje.

OECD bo organiziral tudi delavnice za krepitev zmogljivosti ter pripravil smernice in komunikacijsko gradivo za novo vzpostavljene okvire sodelovanja med naročniki. 

Poleg konkretne pomoči pri izvedbi postopka javnega naročila živil s pomočjo Kataloga živil se bodo s sodelovanjem v pilotnem projektu naročniki:

  • od OECD in mednarodnih strokovnjakov učili, kako uporabljati sodelovalne pristope pri javnem naročanju; 
  • pridobili zmogljivosti in znanje, ki so potrebni za učinkovito izvajanje sodelovalnih pristopov pri javnem naročanju.

Sodelovanje pri projektu bo predstavljalo tudi primer dobre prakse sodelovalnih pristopov pri javnem naročanju.

Vabljeni k sodelovanju.

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več