Projekt NovIKroG

Ste vedeli, da v Singapurju ponovno uporabijo 100 % gradbenih odpadkov in 100 % odpadkov iz železa?

Vsako lokalno gospodarstvo se srečuje s specifičnimi potrebami na področju vrednosti in redkosti snovi. Prepričani smo, da se tudi pri nas skriva vrsta dobrih priložnosti za kroženje materialov.

Iščemo priložnosti za kroženje materialov, izdelkov in storitev v lokalnem okolju

V projektu NovIKroG sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške ter kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto. Trajanje projekta znaša 24 mesecev, pričel pa se je maja 2022.

Projekt naslavlja vprašanje zapiranja snovnih lokalnih zank. To pomeni, da iščemo priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. Iščemo snovi in izdelke, ki jih lahko zavrtimo v življenjskem ciklu večkrat – iz vrat v mizo, iz mize v ograjo in tako naprej. Snov, v tem primeru les, tako kroži skoz več življenjskih ciklov in zmanjšuje transportne stroške, porabo novih materialov ter energije, s tem pa bistveno zmanjšuje obremenitev okolja.

Analiziramo snovne tokove, spodbujamo krožna javna naročila in vzpostavljamo krožni inovativni center 

V okviru projekta bomo v več fazah najprej analizirali snovne tokove v novomeški in sosednjih občinah ter primernost posameznih področij javnega naročanja za krožna javna naročila. Naš cilj je, da kot promotor krožnega gospodarstva pripeljemo krožno gospodarstvo od teorije k praksi – v konkretna krožna oziroma zelena javna naročila.

Trudili se bomo pokazati,  da je večkratna uporaba snovi in odpadkov v našem lokalnem okolju  možna in smiselna. Pri tem bomo usmerjeni v danosti našega okolja ter priložnosti našega gospodarstva. Osredotočili se bomo na odpadne snovi, ki so prisotne pri nas – morda se bo največji potencial pokazal pri steklu, tekstilu, morda pri plastiki, pohištvu ali lesu, ali pa pri kakšnih inovativnih storitvah. Načrtujemo, da bomo naslednje leto v procese vključili tudi gospodarstvo, morda ravno hitra inovativna podjetja, ki bodo na tem področju videla novo priložnost.

Ob tem bo v okviru Razvojnega centra Novo mesto vzpostavljen krožni inovativni center, ki bo povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva, lokalne samouprave – kot stičišče skupne vizije krožnega življenja. Krožno gospodarstvo namreč vidimo tudi kot priložnost razvoja novega segmenta poslovanja, tako, kot se to že kaže v nekaterih drugih evropskih državah in tudi globalno. Krožni inovativni center bo usmerjen tako v pomoč gospodarstvu kot tudi javnim ustanovam, saj je naš namen prenesti čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja na sosednje oz. zainteresirane občine.

Veseli nas tudi, da bomo lahko v okviru projekta sodelovali z norveško lokalno skupnostjo mesta Bodo ter njihove Univerze Nord. Upamo, da bomo lahko na domača tla prenesli kakšno dobro idejo in dobro prakso iz severa Evrope, pa tudi obratno.

Nadgrajujemo preteklo delo na področju trajnosti

Mestna občina Novo mesto že nekaj let intenzivno razvija trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Ob področjih kot so trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v zadnjem času razvijamo tudi zelene usmeritve, ki nosijo skupno sporočilo krožnega in trajnostnega razumevanja ravnanja s surovinami in odpadki. Tako smo v letu 2020 s praktično vsemi občinskimi javnimi zavodi v Novem mestu uspešno izpeljali skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz embalaže KEMSO (tetrapak). Aktivnosti smo nadaljevali s preučevanjem možnosti nadaljnjega razvoja krožnega gospodarstva, kamor spadajo tudi krožna javna naročila, preko evropskega projekta CircLocal, pri katerem smo sodelovali s partnerji iz Nizozemske in Portugalske.

Pomemben rezultat analize priložnosti krožnega gospodarstva v lokalnih skupnostih v okviru projekta CircLocal je bil projektni predlog, ki smo ga poimenovali NovIKroG, in ga v konzorciju partnerjev prijavili na razpis za sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Naša prijava na razpis za sofinanciranje je bila uspešna, tako, da smo junija 2022 podpisali pogodbo o sofinanciranju dvoletnega projekta NovIKroG v višini 799.990 EUR in s 100 % financiranjem upravičenih stroškov, kar nam bo omogočalo nov zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank v lokalnem prostoru. Projekt ima več sklopov – od analize stanja v naši skupnosti in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, do razvoja kompetenc krožnega javnega naročanja ter vzpostavitve inovativnega centra za krožno gospodarstvo.

Koncept krožnega gospodarstva in krožnega ravnanja z viri je tudi s strani Evropske unije identificiran kot eden ključnih elementov spopadanja s klimatskimi spremembami in izzivom ohranjanja zdravega življenjskega okolja, kar je eden strateških ciljev Mestne občine Novo mesto.

Projekt NovIKroG sofinancira Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več