Zakonodaja

ProcurEU definicija

Strokovnjaki za javna naročila morajo razumeti in biti sposobni uporabljati ustrezne nacionalne pravne okvire in pravne okvire na ravni EU ter načela nediskriminacije, enakega obravnavanja, preglednosti, sorazmernosti in dobrega finančnega poslovodenja. To vključuje sosednja področja prava in politike, npr.

  • Konkurenčno, upravno, pogodbeno, okoljsko, socialno in delovno pravo, obveznosti glede dostopnosti in pravice intelektualne lastnine;
  • Pravila financiranja, proračuna in računovodstva EU;
  • Pravna sredstva;
  • Ukrepi za boj proti korupciji in goljufijam;
  • Vse ustrezne mednarodne obveznosti.


Poznavanje zakonodaje je prav tako bistveno za razumevanje in zagotavljanje želenega vpliva na sistem javnih naročil in dobavne verige.


Poudarki / definicije intervjuja

Poznavanje in popolno razumevanje ustreznih pravnih okvirov na nacionalni ravni in ravni EU. Vključuje sosednja področja zakonov in politik, kot so socialna in delovna zakonodaja, okoljska zakonodaja, pogodbena zakonodaja in druge ustrezne obveznosti. Strokovnjaki za nabavo, zlasti na strani dobavitelja, morajo imeti popolno znanje o zakonodaji.


Združene definicije

Poznavanje in popolno razumevanje ustreznih pravnih okvirov na nacionalni ravni in ravni EU. Vključuje sosednja področja zakonov in politik, kot so socialna in delovna zakonodaja, okoljska zakonodaja, pogodbena zakonodaja in druge ustrezne obveznosti. Strokovnjaki za nabavo, zlasti na strani dobavitelja, morajo imeti popolno znanje o zakonodaji.

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več