Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije obsegajo pripravo konkretnih specifikacij in meril za ocenjevanje, ki se lahko uporabijo pri ocenjevanju ponudb in oddaji naročila.

Merila za izbor

Merila za izbor

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje informacije v zvezi z administrativnimi zahtevami, pogoji in drugimi zahtevami, v skladu s katerimi je treba predložiti, oceniti in oddati ponudbe.

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Znanje in spretnosti v zvezi z zmanjševanjem odpadkov in recikliranjem

Ker je "design out waste" (DoW) eno temeljnih načel krožnega gospodarstva, v krožnem javnem naročanju v ospredje prihajajo kompetence, povezane ne le z recikliranjem, ampak tudi s širšimi priložnostmi, povezanimi s preprečevanjem nastajanja odpadkov.

Tehnične

Tehnične

Kompetence na tehničnem področju

Kompetence na tehničnem področju

Znanje in spretnosti v zvezi s trajnostno energijo in materiali

Podrobno poznavanje materialov, njihove razpoložljivosti, obsega ipd., porekla materialov in primerkov, ki so na voljo na trgu, ter energetske učinkovitosti.

Znanstvene in analitične kompetence

Znanstvene in analitične kompetence

Statistika in analiza podatkov

Pri krožnem javnem naročanju postaja vse pomembnejše pridobivanje relevantnih podatkov za pripravo in izvedbo javnega naročila, oblikovanje analize in izvedba analize ter predstavitev rezultatov za zagotavljanje uporabnosti in celovitosti podatkov.

Raziskovalne in razvojne veščine (vključno z logistiko)

Pomemben del krožnega javnega naročanja za naročnike (vključno s postavljanjem kriterijev) in za dobavitelje so znanja in veščine, povezane z raziskovanjem in razvojem krožnih rešitev (tehničnih in netehničnih) ter tiste, povezane z logistiko (predvsem transportom).

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije obsegajo pripravo konkretnih specifikacij in meril za ocenjevanje, ki se lahko uporabijo pri ocenjevanju ponudb in oddaji naročila.

Merila za izbor

Merila za izbor

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje informacije v zvezi z administrativnimi zahtevami, pogoji in drugimi zahtevami, v skladu s katerimi je treba predložiti, oceniti in oddati ponudbe.

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Znanje in spretnosti v zvezi z zmanjševanjem odpadkov in recikliranjem

Ker je "design out waste" (DoW) eno temeljnih načel krožnega gospodarstva, v krožnem javnem naročanju v ospredje prihajajo kompetence, povezane ne le z recikliranjem, ampak tudi s širšimi priložnostmi, povezanimi s preprečevanjem nastajanja odpadkov.

Znanje in spretnosti v zvezi s trajnostno energijo in materiali

Podrobno poznavanje materialov, njihove razpoložljivosti, obsega ipd., porekla materialov in primerkov, ki so na voljo na trgu, ter energetske učinkovitosti.

Tehnične

Tehnične

Kompetence na tehničnem področju

Kompetence na tehničnem področju

Znanstvene in analitične kompetence

Znanstvene in analitične kompetence

Statistika in analiza podatkov

Pri krožnem javnem naročanju postaja vse pomembnejše pridobivanje relevantnih podatkov za pripravo in izvedbo javnega naročila, oblikovanje analize in izvedba analize ter predstavitev rezultatov za zagotavljanje uporabnosti in celovitosti podatkov.

Raziskovalne in razvojne veščine (vključno z logistiko)

Pomemben del krožnega javnega naročanja za naročnike (vključno s postavljanjem kriterijev) in za dobavitelje so znanja in veščine, povezane z raziskovanjem in razvojem krožnih rešitev (tehničnih in netehničnih) ter tiste, povezane z logistiko (predvsem transportom).

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije obsegajo pripravo konkretnih specifikacij in meril za ocenjevanje, ki se lahko uporabijo pri ocenjevanju ponudb in oddaji naročila.

Merila za izbor

Merila za izbor

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje informacije v zvezi z administrativnimi zahtevami, pogoji in drugimi zahtevami, v skladu s katerimi je treba predložiti, oceniti in oddati ponudbe.

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Znanje in spretnosti v zvezi z zmanjševanjem odpadkov in recikliranjem

Ker je "design out waste" (DoW) eno temeljnih načel krožnega gospodarstva, v krožnem javnem naročanju v ospredje prihajajo kompetence, povezane ne le z recikliranjem, ampak tudi s širšimi priložnostmi, povezanimi s preprečevanjem nastajanja odpadkov.

Znanje in spretnosti v zvezi s trajnostno energijo in materiali

Podrobno poznavanje materialov, njihove razpoložljivosti, obsega ipd., porekla materialov in primerkov, ki so na voljo na trgu, ter energetske učinkovitosti.

Tehnične

Tehnične

Kompetence na tehničnem področju

Kompetence na tehničnem področju

Znanstvene in analitične kompetence

Znanstvene in analitične kompetence

Statistika in analiza podatkov

Pri krožnem javnem naročanju postaja vse pomembnejše pridobivanje relevantnih podatkov za pripravo in izvedbo javnega naročila, oblikovanje analize in izvedba analize ter predstavitev rezultatov za zagotavljanje uporabnosti in celovitosti podatkov.

Raziskovalne in razvojne veščine (vključno z logistiko)

Pomemben del krožnega javnega naročanja za naročnike (vključno s postavljanjem kriterijev) in za dobavitelje so znanja in veščine, povezane z raziskovanjem in razvojem krožnih rešitev (tehničnih in netehničnih) ter tiste, povezane z logistiko (predvsem transportom).

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije obsegajo pripravo konkretnih specifikacij in meril za ocenjevanje, ki se lahko uporabijo pri ocenjevanju ponudb in oddaji naročila.

Merila za izbor

Merila za izbor

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Tehnična specifikacija in dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje informacije v zvezi z administrativnimi zahtevami, pogoji in drugimi zahtevami, v skladu s katerimi je treba predložiti, oceniti in oddati ponudbe.

Znanje in spretnosti v zvezi z zmanjševanjem odpadkov in recikliranjem

Ker je "design out waste" (DoW) eno temeljnih načel krožnega gospodarstva, v krožnem javnem naročanju v ospredje prihajajo kompetence, povezane ne le z recikliranjem, ampak tudi s širšimi priložnostmi, povezanimi s preprečevanjem nastajanja odpadkov.

Znanje in spretnosti v zvezi s trajnostno energijo in materiali

Podrobno poznavanje materialov, njihove razpoložljivosti, obsega ipd., porekla materialov in primerkov, ki so na voljo na trgu, ter energetske učinkovitosti.

Tehnične

Tehnične

Kompetence na tehničnem področju

Kompetence na tehničnem področju

Znanstvene in analitične kompetence

Znanstvene in analitične kompetence

Znanje in spretnosti v zvezi s trajnostno energijo in materiali

Podrobno poznavanje materialov, njihove razpoložljivosti, obsega ipd., porekla materialov in primerkov, ki so na voljo na trgu, ter energetske učinkovitosti.

Raziskovalne in razvojne veščine (vključno z logistiko)

Pomemben del krožnega javnega naročanja za naročnike (vključno s postavljanjem kriterijev) in za dobavitelje so znanja in veščine, povezane z raziskovanjem in razvojem krožnih rešitev (tehničnih in netehničnih) ter tiste, povezane z logistiko (predvsem transportom).