Etika in privolitev

Skladnost z vsemi veljavnimi pravili, kodeksi ravnanja in smernicami ter spoštovanje enakega obravnavanja, postopkovnih pravil, nediskriminacije, transparentnosti, sorazmernosti in poštenosti.

Etika

Etika

Osebne

Osebne

Komunikacija

Komunikacija

Komunikacija

Gre za uporabo ustreznih komunikacijskih kanalov (ustnih, pisnih, elektronskih) za zagotavljanje ustreznih in točnih informacij v skladu z načeli javnega naročanja nediskriminacije, transparentnosti in enake obravnave.

Ustvarjalno reševanje problemov

Ustvarjalno reševanje problemov

Fleksibilnost in prilagodljivost

Fleksibilnost in prilagodljivost se nanaša na spreminjajoče se naloge in okoliščine. Vključuje prilagodljivost novim delovnim tehnikam, postopkom, različnim scenarijem z namenom učenja in zagotavljanja krožnih rešitev problemov.

Podjetniške sposobnosti

Podjetniške veščine se nanašajo na ustvarjanje poslovnih prostorov za krožnost, ki omogočajo mreženje z drugimi partnerji ne glede na obstoječe vire.

Ustvarjalno in inovativno razmišljanje

Gre za poseben način razmišljanja - sintetiziranje informacij in vzpostavljanje povezav za interpretacijo informacij in sklepanje, ocenjevanje idej in razmišljanje o celotnem procesu - za iskanje inovativnih načinov, ki vodijo do pozitivnih vplivov na okolje.

Analitično in kritično razmišljanje

Analitično in kritično razmišljanje je potrebno za natančno ovrednotenje informacij za prepoznavanje potrebe, kot tudi za izbiro najboljše razpoložljive možnosti med danimi alternativami.

Etika in privolitev

Skladnost z vsemi veljavnimi pravili, kodeksi ravnanja in smernicami ter spoštovanje enakega obravnavanja, postopkovnih pravil, nediskriminacije, transparentnosti, sorazmernosti in poštenosti.

Etika

Etika

Osebne

Osebne

Ustvarjalno reševanje problemov

Ustvarjalno reševanje problemov

Komunikacija

Komunikacija

Podjetniške sposobnosti

Podjetniške veščine se nanašajo na ustvarjanje poslovnih prostorov za krožnost, ki omogočajo mreženje z drugimi partnerji ne glede na obstoječe vire.

Komunikacija

Gre za uporabo ustreznih komunikacijskih kanalov (ustnih, pisnih, elektronskih) za zagotavljanje ustreznih in točnih informacij v skladu z načeli javnega naročanja nediskriminacije, transparentnosti in enake obravnave.

Ustvarjalno in inovativno razmišljanje

Gre za poseben način razmišljanja - sintetiziranje informacij in vzpostavljanje povezav za interpretacijo informacij in sklepanje, ocenjevanje idej in razmišljanje o celotnem procesu - za iskanje inovativnih načinov, ki vodijo do pozitivnih vplivov na okolje.

Fleksibilnost in prilagodljivost

Fleksibilnost in prilagodljivost se nanaša na spreminjajoče se naloge in okoliščine. Vključuje prilagodljivost novim delovnim tehnikam, postopkom, različnim scenarijem z namenom učenja in zagotavljanja krožnih rešitev problemov.

Analitično in kritično razmišljanje

Analitično in kritično razmišljanje je potrebno za natančno ovrednotenje informacij za prepoznavanje potrebe, kot tudi za izbiro najboljše razpoložljive možnosti med danimi alternativami.

Etika in privolitev

Skladnost z vsemi veljavnimi pravili, kodeksi ravnanja in smernicami ter spoštovanje enakega obravnavanja, postopkovnih pravil, nediskriminacije, transparentnosti, sorazmernosti in poštenosti.

Etika

Etika

Osebne

Osebne

Ustvarjalno reševanje problemov

Ustvarjalno reševanje problemov

Komunikacija

Komunikacija

Podjetniške sposobnosti

Podjetniške veščine se nanašajo na ustvarjanje poslovnih prostorov za krožnost, ki omogočajo mreženje z drugimi partnerji ne glede na obstoječe vire.

Komunikacija

Gre za uporabo ustreznih komunikacijskih kanalov (ustnih, pisnih, elektronskih) za zagotavljanje ustreznih in točnih informacij v skladu z načeli javnega naročanja nediskriminacije, transparentnosti in enake obravnave.

Ustvarjalno in inovativno razmišljanje

Gre za poseben način razmišljanja - sintetiziranje informacij in vzpostavljanje povezav za interpretacijo informacij in sklepanje, ocenjevanje idej in razmišljanje o celotnem procesu - za iskanje inovativnih načinov, ki vodijo do pozitivnih vplivov na okolje.

Fleksibilnost in prilagodljivost

Fleksibilnost in prilagodljivost se nanaša na spreminjajoče se naloge in okoliščine. Vključuje prilagodljivost novim delovnim tehnikam, postopkom, različnim scenarijem z namenom učenja in zagotavljanja krožnih rešitev problemov.

Analitično in kritično razmišljanje

Analitično in kritično razmišljanje je potrebno za natančno ovrednotenje informacij za prepoznavanje potrebe, kot tudi za izbiro najboljše razpoložljive možnosti med danimi alternativami.

Osebne

Osebne

Etika

Etika

Etika in privolitev

Skladnost z vsemi veljavnimi pravili, kodeksi ravnanja in smernicami ter spoštovanje enakega obravnavanja, postopkovnih pravil, nediskriminacije, transparentnosti, sorazmernosti in poštenosti.

Komunikacija

Gre za uporabo ustreznih komunikacijskih kanalov (ustnih, pisnih, elektronskih) za zagotavljanje ustreznih in točnih informacij v skladu z načeli javnega naročanja nediskriminacije, transparentnosti in enake obravnave.

Ustvarjalno reševanje problemov

Ustvarjalno reševanje problemov

Komunikacija

Komunikacija

Podjetniške sposobnosti

Podjetniške veščine se nanašajo na ustvarjanje poslovnih prostorov za krožnost, ki omogočajo mreženje z drugimi partnerji ne glede na obstoječe vire.

Ustvarjalno in inovativno razmišljanje

Gre za poseben način razmišljanja - sintetiziranje informacij in vzpostavljanje povezav za interpretacijo informacij in sklepanje, ocenjevanje idej in razmišljanje o celotnem procesu - za iskanje inovativnih načinov, ki vodijo do pozitivnih vplivov na okolje.

Fleksibilnost in prilagodljivost

Fleksibilnost in prilagodljivost se nanaša na spreminjajoče se naloge in okoliščine. Vključuje prilagodljivost novim delovnim tehnikam, postopkom, različnim scenarijem z namenom učenja in zagotavljanja krožnih rešitev problemov.

Analitično in kritično razmišljanje

Analitično in kritično razmišljanje je potrebno za natančno ovrednotenje informacij za prepoznavanje potrebe, kot tudi za izbiro najboljše razpoložljive možnosti med danimi alternativami.