Matrika

Kompetenčna matrika ponuja vpogled v zahteve, potrebne za učinkovito upravljanje človeških virov. To je ključno za izvajanje krožnih ureditev in sledenje ciljem krožnega gospodarstva, ki so relevantni tako za javne naročnike kot tudi za potencialne ponudnike storitev. Povzetek potrebnih veščin nam lahko pomaga pri poenostavitvi postopka zaposlovanja, usposabljanja in napredovanja ključnih kadrov. Navsezadnje nam matrika lahko služi tudi kot temelj za večjo transparentnost krožnega javnega naročanja in nam pomaga pri prehodu v krožno usmerjeno družbo.